Czerwona (rzeka)
14 grudnia 2012 / Round Space

Czerwona – rzeka o długości 28,6 km na Pobrzeżu Koszalińskim, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, która uchodzi do Morza Bałtyckiego.

Nizinne ukształtowanie terenu powoduje, że spadek koryta rzeki jest minimalny, a nurt wodny powolny, szczególnie w dolnym odcinku rzeki[1]. Długość rzeki według różnych danych wynosi od 28,63 do 29,50 km[2].

Powierzchnia zlewni Czerwonej wynosi według różnych danych od 139,26 do 149,56 km²[2]. W budowie geologicznej dorzecza Czerwonej dominują gliny zwałowe. Występujące licznie niewielkie obniżenia wyłożone są torfem[2].

Wypływa z Jeziora Parnowskiego koło wsi Parnowo. Początkowo biegnie w kierunku północno-zachodnim i mija miejscowości Wierzchomino oraz Wierzchominko. Pomiędzy miejscowościami Uliszki i Słowienkowo przepływa pod drogą krajową nr 11 i płynąc na północ mija miejscowość Skrzeszewo po czym skręca na zachód i przepływa obok Borkowic, Śmiechowa, Kładna. Między Kładnem a Łopienicą do rzeki od południa uchodzą 2 potoki – najpierw Tymienica następnie Łopieniczka. Kilka kilometrów dalej na północ od osady Łasin Koszaliński wpada do Morza Bałtyckiego.

źródło: wikipedia